Lời nói đầu:

Với thời lượng 72 giờ huấn luyện, quý Doanh nghiệp sẽ tiếp nhận các kỹ năng quản trị trong năm (05) lĩnh vực: Chiến lược; Bán hàng & marketing; Nhân sự; Tài chính; Vận hành.

CEOCoaching-5modules

Năm lĩnh vực(modules) chính

Chương trình là tâm huyết mong muốn được chia sẻ của những CEO tại những Công ty/Tập đoàn đa Quốc gia tại Việt Nam, được đúc kết từ hơn 20 năm kinh nghiệm & thực tiễn xử lý các tình huống. Đội ngũ huấn luyện viên (Coach) của chương trình hi vọng sẽ là “nguồn lực mở” cho quý Doanh nghiệp trong việc:

 • Tự tìm ra hướng xử lý, giải quyết các vấn đề quản trị và điều hành Công ty.
 • CEO có thể truyền đạt, huấn luyện lại cho đội ngũ quản lý cấp trung nhằm hệ thống hóa tư duy về việc tự tìm ra hướng giải quyết vấn đề theo từng cấp độ.
 • Tạo ra một cộng đồng CEO có cùng đẳng cấp; hỗ trợ, quảng bá thương hiệu và nâng cao sự phát triển mạng lưới khách hàng.

Sự khác biệt:

1.Cấu trúc các buổi Coaching được thực hiện thông qua phương pháp 3E bao gồm:

CEOCoaching-3E

Phương pháp 3E

 • Explore (Khám phá): Người huấn luyện (Coach) giúp) khám các nhu cầu & trăn trở của người được huấn luyện (Coachee). Coachee có thể tự khám phá năng lực giải quyết vấn đề và áp dụng trong điều hành công ty.
 • Equip (Trang bị): Thấu hiểu những trăn trở của Coachee, Coach cung cấp kiến thức hệ thống và các bộ công cụ, cẩm nang thực hành.
 • Exercise (Thực hành): Coachee sẽ được tham gia vào những tình huống điển hình, tương tác với Coach & các Coachee khác nhằm tự đúc kết và tìm ra hướng giải quyết thích hợp nhất cho riêng mình. Từ đó, Coachee có đầy đủ kỹ năng, cách thức để có thể tự giải quyết vấn đề của chính Doanh nghiệp của mình.
2. Nội dung chương trình được thiết kế sát thực với Quản trị Doanh nghiệp hiện đại với tôn chỉ thực tế, dễ áp dụng.

CEOCoaching-thuchoc

3. Cung cấp các bộ công cụ, cẩm nang (tips) & thực hành ngay mỗi buổi huấn luyện.

CEOCoaching-thuchanh

Mục tiêu:

 • Trở thành công cụ tối ưu, “nguồn lực mở” của CEO trong điều hành doanh nghiệp của chính mình;
 • Nắm vững kiến thức tổng quan về quản trị toàn diện một Doanh nghiệp hiện đại;
 • Thực hành tư duy & ra quyết sách về những vấn đề mà một CEO cần phải có.

Đối tượng:

 • Chủ doanh nghiệp SME (đã có kinh nghiệm điều hành, quản trị doanh nghiệp từ 02 năm);
 • Cá nhân nhu cầu khởi nghiệp;

Chúng tôi trên facebook

Back to Top