• Khóa huấn luyện: khoá huấn luyện: “Sức mạnh bán hàng theo giá trị”
    Mục tiêu: Cung cấp cho người được huấn luyện một quy trình 06 bước toàn diện trong bán hàng theo giá trị nhằm chiếm lĩnh lòng tin của khách hàng.…
    Xem chi tiết & đăng ký học
  • Khóa huấn luyện: Sale and Marketing
    “Nếu chiến lược là bánh lái con thuyền kinh doanh thì marketing và bán hàng là động cơ đẩy con thuyền vượt sóng“. Vậy, tôi muốn xây dựng thương hiệu…
    Xem chi tiết & đăng ký học

Chúng tôi trên facebook

Back to Top