• Khóa huấn luyện: Business Coaching Camp: Xây Dựng Mô Hình Kinh Doanh Bền Vững
  Bạn thật sự muốn chiến thắng trên thương trường? Bạn muốn định hình con đường phát triển doanh nghiệp? Bạn cần một chương trình huấn luyện thực tế giúp bạn…
  Xem chi tiết & đăng ký học
 • Khóa huấn luyện: CEOCoaching camp: Play to Win – Khai giảng 26/08/2016
  Sứ mệnh của CEO Coaching là giúp bạn khai phá và áp dụng thành công năng lực quản trị của mình
  Xem chi tiết & đăng ký học
 • Khóa huấn luyện: Hoạch định và thực thi chiến lược cạnh tranh thích hợp
  Nếu chiến lược được ví như bánh lái của con thuyền kinh doanh thì rất nhiều doanh nghiệp đang vượt sóng mà không có bánh lái hoặc với bánh lái…
  Xem chi tiết & đăng ký học
 • Khóa huấn luyện: Xây dựng Mô hình Kinh doanh hiệu quả
  Nếu chiến lược được ví như bánh lái của con thuyền kinh doanh thì rất nhiều doanh nghiệp đang vượt sóng mà không có bánh lái hoặc với bánh lái…
  Xem chi tiết & đăng ký học

Chúng tôi trên facebook

Back to Top