• Khóa huấn luyện: Sale and Marketing
  “Nếu chiến lược là bánh lái con thuyền kinh doanh thì marketing và bán hàng là động cơ đẩy con thuyền vượt sóng“. Vậy, tôi muốn xây dựng thương hiệu…
  Xem chi tiết & đăng ký học
 • Khóa huấn luyện: Khóa huấn luyện Quản trị Vận Hành
  Quản lý chuỗi cung ứng như là một nhiệm vụ quan trọng không thua kém với các nhiệm vụ khác trong việc quản trị điều hành doanh nghiệp. Một đồng…
  Xem chi tiết & đăng ký học
 • Khóa huấn luyện: Khóa huấn luyện Quản trị Nguồn Nhân Lực
  Quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò trung tâm trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có…
  Xem chi tiết & đăng ký học
 • Khóa huấn luyện: Hoạch định và thực thi chiến lược cạnh tranh thích hợp
  Nếu chiến lược được ví như bánh lái của con thuyền kinh doanh thì rất nhiều doanh nghiệp đang vượt sóng mà không có bánh lái hoặc với bánh lái…
  Xem chi tiết & đăng ký học
 • Khóa huấn luyện: Xây dựng Mô hình Kinh doanh hiệu quả
  Nếu chiến lược được ví như bánh lái của con thuyền kinh doanh thì rất nhiều doanh nghiệp đang vượt sóng mà không có bánh lái hoặc với bánh lái…
  Xem chi tiết & đăng ký học

Chúng tôi trên facebook

Back to Top