Bán hàng tự tin

Bán hàng tự tin

No Comments on Bán hàng tự tin

– Coachee 1: Coach ơi, nhân viên của tôi khi đi bán hàng thì lại không tự tin như sếp. Có cách nào không hả?
– Coach: Theo bạn, vì sao lại không tự tin?
– Coachee 1: theo tôi quan sát thì khi họ gặp phải những vấn đề liên quan tới chốt giá với khách hàng hoặc những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến từ phía khách hàng thì họ lại lúng túng.
– Coach: Tại sao thế? Bạn còn nhớ đánh giá 3A không?
– Coachee 1: À, đó là Aptitude, Attitude and Available resource.
– Coachee 2: Đúng rồi vậy bạn đã đánh giá nhân viên của mình 3A chi tiết và cụ thể hay chưa? Xét xem nhân viên của công ty bạn đã được trang bị đủ kỹ năng bán hàng chưa? Thái độ trong công việc như thế nào? Và họ có đang sở hữu những nguồn lực có sẵn nào phù hợp với công việc bán hàng?
– Coachee 3: Tôi phải giúp họ bằng những hoạt động cụ thể như:
+ Đào tạo kỹ năng bán hàng.
+ Cùng đi gặp khách hàng cùng với nhân viên để hướng dẫn và tạo cho nhân viên cơ hội để giải quyết vấn đề và trở thành “cố vấn tin cậy” của khách hàng.
– Coachee 2: Tôi thấy, người bán hàng không chỉ trình bày giá trị mà còn phải chủ động “Tạo ra giá trị cho khách hàng” thì mới trở thành cố vấn tin cậy được.
– Coach: Bán hang không chỉ là “nghệ thuật” thuyết phục mà còn mang tính “khoa học” với quy trình, cách thức thực hiện và phải được đo lường.
……………….
Anh/chị trang bị gì cho nhân viên bán hàng của minh?

Thuật ngữ cần lưu ý:
Coach: Huấn luyện viên.
Coachee: Người được huấn luyện.
Coach là những người giúp Coachee phát triển năng lực tư duy thông qua cách đặt câu hỏi để Coachee tự khám phá, tự tìm ra câu trả lời và cách giải quyết các vấn đề của chính mình, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình.

CEO Coaching – Explore – Equip – Exercise.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp bạn khai phá năng lực quản trị của mình và áp dụng thành công.

Viết comment

Chúng tôi trên facebook

Back to Top