Giải quyết vấn đề năng lực hay thái độ của nhân viên kinh doanh

Giải quyết vấn đề năng lực hay thái độ của nhân viên kinh doanh

No Comments on Giải quyết vấn đề năng lực hay thái độ của nhân viên kinh doanh

– Coachee: Coach ơi, nhân viên của Em nó đẹp nhưng mà lười. Rất lười thậm chí không gặp khách hàng? Giờ Em phải làm sao?

– Coach: Bạn muốn giải quyết vấn đề gì? Lười mang lại hậu quả gì?

– Coachee: Lười nên không bán được hàng.

– Coach: Như vậy bạn muốn giải quyết vấn đề cô ấy bán hàng kém?

– Coachee: Đúng.

– Coach: Để làm việc tốt bất kỳ 1 nhân viên nào cũng cần có 3 chữ A: Attitude (thái độ), Aptitude (kỹ năng) và Available Resources (nguồn lực). Cô ấy có 1 nguồn lực thậm chí rất tốt: đẹp. Còn 2 yêu tố khác thì sao?

– Coachee: Cô ấy có kỹ năng tốt. Chỉ lười mà thôi. Cô ấy đã có kinh nghiệm bán hàng trước đây.

– Coach: Bạn đã bao giờ thấy cô ấy bán hàng chưa?

– Coachee: Em đã hướng dẫn, đào tạo & thậm chí liên hệ khách hàng để cô ấy tiếp nối và chốt deal thôi mà cũng không làm được.

– Coach: Bạn đã đào tạo nhưng bạn đã thấy cô ấy thực tế bán hàng chưa?

– Coachee khác: Cũng có thể cô ấy có kỹ năng bán hàng kém, khi khách hàng từ chối thì bị “quê” (đẹp mà bị từ chối), từ đó ngại tiếp xúc khách hàng? Khi giải quyết vần đề liên quan đến con người, ta hay trở thành “nhà tâm lý học”, gán cho người khác một cái nhãn. Nhưng rất tiếc chúng ta không phải là tâm lý học chuyên nghiệp.

Theo Anh/Chị, lý do mà người nhân viên kinh doanh này không đạt chỉ tiêu là do đâu? Thái độ hay Năng lực? Điều gì ảnh hưởng đến thái độ làm việc của một nhân viên? Và anh chị sẽ làm gì khi gặp trường hợp tương tự?

Thuật ngữ cần lưu ý:
– Coach: Huấn luyện viên.
– Coachee: Người được huấn luyện.

Coach là những người giúp Coachee phát triển năng lực tư duy thông qua cách đặt câu hỏi để Coachee tự khám phá, tự tìm ra câu trả lời và cách giải quyết các vấn đề của chính mình, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của mình.

CEO COACHING – EXPLORE – EQUIP – EXERCISE.

Viết comment

Chúng tôi trên facebook

Back to Top