Quản trị chiến lược

Comments Off on Quản trị chiến lược

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH – TO BE OR NOT TO BE

Nếu chiến lược được ví như bánh lái của con thuyền kinh doanh thì rất nhiều doanh nghiệp đang vượt sóng mà không có bánh lái hoặc với bánh lái lung lay, xoay tứ phía theo dòng chảy thị trường.

Tuy biết rằng chiến lược rất quan trọng, nhưng quy trình hoạch định chiến lược là “con đường đau khổ” với rất nhiều trình tự phải tuân theo, công cụ phải nắm vững, thông tin phải đáng tin cậy v.v. Như Steve Job đã khẳng định “chiến lược là việc lựa chọn rõ ràng và dứt khoát”, doanh nghiệp phải dũng cảm cắt bỏ nhiều cơ hội (thật và ảo). Lựa chọn sai con đường đồng nghĩa với thất bại.

CEO Coaching Giá trị THỰC của THỰC học – THỰC hà

Có 2 khuynh hướng chủ đạo khi hoạch định chiến lược

  1. Công ty dành nhiều tháng và nhân lực chuẩn bị bản kế hoạch chi tiết. Bảng tính excel đi kèm với phân tích môi trường vĩ mô (chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ – PEST), vi mô (mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter), SWOT v.v . Thế nhưng kết quả cuối cùng thật ra là viên Paradon để tự trấn an trước viễn cảnh tương lai không rõ ràng.
  2. Để ngỏ khả năng lựa chọn cơ hội. “Chiến lược của chúng ta là linh động, đáp ứng các nhu cầu của thị trường” thực chất là “Chiến lược của chúng ta là không có chiến lược”. Hậu quả là chúng ta phơi mình trên nhiều trận địa để đối thủ tấn công

Chiến lược là sự lựa chọn. Theo A.G Lafley – CEO của P&G- sự lựa chọn ấy dựa trên nền tảng của 5 câu hỏi sau:

  1. Khát vọng chiến thắng và mục tiêu cụ thể của chúng ta là gì?
  2. Chúng ta chọn lựa phân khúc nào để cạnh tranh và phân khúc nào không cạnh tranh?
  3. Trong phân khúc đã chọn, chúng ta cạnh tranh bằng cách nào?
  4. Chúng ta cần xây dựng và duy trì các năng lực côt lõi nào để cạnh tranh?
  5. Hệ thống quản trị cần thiết để vận hành, xây dựng và duy trì các năng lực cạnh tranh cốt lõi?

Bí quyết nằm ở chỗ các câu trả lời phải nhất quán, phù hợp và gia cố lẫn nhau. 1 vài công cụ như “dòng chảy logic chiến lược” và “quy trình kỹ thuật ngược” có thể giúp quá trình hoạch định chiến lược trở nên đơn giản, dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều.

quantrichienluoc-1


Coach: LÂM BÌNH BẢO
Tổng Giám Đốc – ProMinent Dosiertechnik Vietnam
Đồng Sáng Lập – CEO Coaching.

Chúng tôi trên facebook

Back to Top