Quản trị tài chính

Comments Off on Quản trị tài chính

Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị kinh doanh. Việt Nam đang trên bước đường hội nhập với nền kinh tế thế giới, quản trị tài chính doanh nghiệp cần phải có những thay đổi mạnh mẻ với những kiến thức về nền kinh tế thị trường hiện đại để phù hợp với xu hướng phát triển đó.

quantritaichinh

The content of this module will be updated soon !

Chúng tôi trên facebook

Back to Top