Anh Nguyễn Hoàng Khuôn – Trưởng phòng Nhân Sự Le & Association

1. “Điều thích nhất trong khóa học này là Thầy training. Thầy dạy vừa dễ hiểu vừa vui tính, lại hay chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong mười mấy năm làm việc đúc kết được nên cảm thấy Thầy rất dễ gần, khiến buổi học này giống như một buổi chia sẻ kinh nghiệm nhiều hơn, không khí rất thoải mái.”.

2. “Mặc dù khóa học chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 4 tiếng nhưng kiến thức tôi nhận được giống như được học trong 4 ngày vậy. Thầy truyền đạt rất nhiều kiến thức nhưng rất cô đọng súc tích và chỉ truyền đạt những kiến thức cần thiết có thể áp dụng cho công ty. Rất mong nếu có cơ hội LA lại có dịp gặp lại Thầy lần nữa nhưng ở những mảng kiến thức khác.”.

3. “Thầy hay đưa ra các ví dụ vừa hài hước lại vừa gần gũi giúp cái môn tưởng chừng như khô khan và khó khăn như Thuế lại thành ra dễ hiểu vô cùng. Buổi học hôm đó quả là xứng đáng với thời gian mà mọi người bỏ ra.”

Chúng tôi trên facebook

Back to Top