Chị Trang – Trưởng Phòng Nhân Sự Pebsteel Vietnam

“Khóa học Finance for Non-Financial Manager giúp cho tôi hiểu được căn bản về cấu trúc tài chính một doanh nghiệp là gì. Các bài tập tình huống đưa ra bởi giảng viên rất sát với tình hình thực tế của Công ty. Một khóa học hữu ích vì tôi đã có thể áp dụng ngay vào công việc thực tế cho chính phòng ban của mình và phối hợp tốt với phòng ban khác về kế hoạch kinh doanh và chi tiêu sao cho đạt được định mức hiệu quả.”

“Chưa bao giờ thấy khóa học tài chính nào mà cười nhiều, vui và thú vị như khóa học Finance for Non – Financial Manager do APT tổ chức như vậy. Cứ nghĩ, sổ sách, số liệu là khó khăn, nhưng không ngờ! Một khóa học bổ ích. Xin cám ơn các bạn APT! Không những được học vui, mà còn được bố trí tea-break và ăn trưa ngon và phù hợp.”

Chúng tôi trên facebook

Back to Top