Trần Văn Đông – Giám đốc cty xây dựng Đông Thuận Phát

“Tôi đã tham gia Coaching Camp do Coach Lâm Bình Bảo huấn luyện. Lần này, Tôi vẫn tiếp tục tham gia vì Tôi thấy lợi ích to lớn khi trình bày bản chiến lược của mình và được nghe thành viên khác góp ý & cùng hoàn thiện. Tôi rất thích phương pháp này. Nó rất hiệu quả.”

Chúng tôi trên facebook

Back to Top