Lê Quang Hải

Chức danh / Công ty:

  • FCCA; CPA Vietnam
  • Audit Partner, KTC SCS Vietnam

Kinh nghiệm:

  • Gần 14 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Kiểm toán, tư vấn tài chính, giám đốc kiểm toán tại các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như: ACFC, Seco Tools, PwC Việt Nam, VP Bank Securities, Mekong Securities v.v. Anh đang giữ chức vụ Giám Đốc Kiểm toán (SME), Công ty Kiểm toán KTC SCS Việt Nam.
  • Gần 06 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa in-house,  trung tâm đào tạo ACCA.

Module phụ trách:

  • Quản trị tài chính; Kêu gọi và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

 

Chúng tôi trên facebook

Back to Top