Thái Thị Vân Anh

Chức danh / Công ty:

  • FCCA; CPA Vietnam
  • Audit Partner, KTC SCS Vietnam

Kinh nghiệm:

  • Hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Giám đốc tài chính tại PwC (Anh Quốc), E&Y, v.v.
  • Chị đang là Giám đốc chi nhánh Công ty Kiểm toán KTC SCS Việt Nam
  • Gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy về chuyên ngành tại: Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam, các Trung tâm đào tạo về ACCA, ICAEW, v.v

Module phụ trách:

  • Quản trị tài chính: Kiểm soát nội bộ.

 

Chúng tôi trên facebook

Back to Top