Trần Vạn Thọ

Chức danh / Công ty:

  • MBA (CFVG
  • Senior Finance Manager, Suntory Pepsi Vietnam

Kinh nghiệm:

  • Hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực về Thuế & tư vấn doanh nghiệp tại Việt Nam. Anh đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài Chính Cấp Cao của Suntori Pepsi Việt Nam.
  • Gần 06 năm kinh nghiệm đào tạo inhouse về: các loại thuế tại Việt Nam, Chuyển giá & Thủ tục liên quan tới Hải Quan.
  • Anh Thọ là một chuyên gia huấn luyện (Coach) về Trí Tuệ & Cảm Xúc

Module phụ trách:

  • Quản trị tài chính: Các loại Thuế Doanh nghiệp tại Việt Nam.

 

Chúng tôi trên facebook

Back to Top